Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
3d Printing & Διαδραστική Σχεδίαση Προϊόντων (MSTX111)ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ
Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν (MSTX116)ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΝΙΚΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MSTX101)ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (MSTX110)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους (MSTX115)Αντώνιος Καραγεώργος
.
Εφαρμογές 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (MSTX114)Αντώνιος Καραγεώργος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (MSTX102)Αντώνιος Καραγεώργος
.
Καινοτόμα προϊόντα ξύλινων υλικών (FURN135)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (MSTX100)Παπαδόπουλος Ιωάννης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MSTX113)ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Προηγμένα Συστήματα CAD/CAM (MSTX106)ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ
Σύγχρονα Συστήματα CAD (FURN154)ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MSTX109)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ DESIGN (MSTX112)ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MSTX103)Αντώνιος Καραγεώργος
.
Σχεδίαση Προϊόντων για όλους (Universal Design) (MSTX108)ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ
Τεχνολογία, Καινοτομία κι Επιχειρηματικότητα (MSTX107)ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ