Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ηλεκτρολογικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων (PCT102)Βλαχογιάννης Μιχάλης
Παθολογία και Εντατική Κατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (PCT106)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCT101)Μανούκας Γρηγόριος
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ με Εφαρμογές στη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (PCT100)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (PCT105)ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ