Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφή στο e-class
- Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 -

Προσοχή! Δυνατότητα εγγραφής στο e-class έχουν μόνο όσοι διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο TEI Θεσσαλίας (της μορφής username@teilar.gr).

- Οι λογαριασμοί email των πρωτοετών φοιτητών δημιουργούνται αυτόματα - ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε αίτηση!

- Οι παλιοί λογαριασμοί χρηστών εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Για να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβάλετε αίτηση στο κέντρο διαχείρισης δικτύου αυτοπροσώπως ή κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά εδώ.

 Οταν ενεργοποποιηθεί το e-mail σας, εγγραφείτε στο e-class, από το μενού αριστερά, Εγγραφή χρήστη - Πιστοποίηση μέσω LDAP.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν είστε σπουδαστής, επιλέξτε εγγραφή σαν εκπαιδευόμενος και όχι σαν εκπαιδευτής!