Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εγγραφή στο e-class
- Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018 -

Προσοχή! Δυνατότητα εγγραφής στο e-class έχουν μόνο όσοι διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο TEI Θεσσαλίας. Οι παλιοί λογαριασμοί χρηστών εξακολουθούν να ισχύουν

 

Για να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβάλετε αίτηση στο κέντρο διαχείρισης δικτύου αυτοπροσώπως ή κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά εδώ

 Οταν ενεργοποποιηθεί το e-mail σας, εγγραφείτε στο e-class, από το μενού αριστερά, Εγγραφή χρήστη - Πιστοποίηση μέσω LDAP.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν είστε σπουδαστής, επιλέξτε εγγραφή σαν εκπαιδευόμενος και όχι σαν εκπαιδευτής!