ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιγραφή

Τεχνική Μετρήσεων,Σφάλματα Μετρήσεων,Όργανα Μετρήσεων,Μετρούμενα Μεγέθη Μηχανολογικού Ενδιαφέροντος,Ανοχές Συναρμογών,Τραχύτητα και Μέτρηση Τραχύτητας,Τυποποίηση και Έλεγχος Σπειρωμάτων

Κωδικός: MH150
Σχολή - Τμήμα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Τυχαία και Συστηματικά Σφάλματα

Θεωρία Σφαλμάτων

Διάδοση Σφαλμάτων

Σχετικά Σφάλματα

Πολλαπλά Σφάλματα&amp

Απόρριψη Μετρουμένων Τιμών

Ημερολόγιο